VR Oculus Touch

Virtuálna realita

Čo to je?

Virtuálna realita (VR) je prostredie vymodelované prostriedkami počítača simulujúce skutočnosť. Primárne sa ním chape vytváranie vizuálneho zážitku zobrazovaného na obrazovke počítača, prípadne cez špeciálne stereoskopické zariadenia. V sofistikovanejších prípadoch sú stimulované aj ďalšie zmysly ako napríklad sluch, čuch a hmat. Interakciu s použivateľom zabezpečuje buď klasické vybavenie počítača ako klávesnica a myš alebo špeciálne prispôsobené zariadenia ako okuliare vytvárajúce dojem trojrozmernosti, oblečenie snímajúce pohyb a stimulujúce hmat, viackanálový zvuk a pod. Takto tvorené prostredie môže vytvárať predstavu skutočného sveta (napr. pri nácviku boja,učení pilotovania), prípadne sa od neho značne líšiť napríklad pri hraní hier. Súčasnými technickými prostriedkami je veľmi tažké vytvoriť vernú virtuálnu realitu. Predpokladá sa však, že časom budú tieto prekážky prekonané.

Kto a kedy vymyslel virtuálnu realitu?

Je ťažké určiť komu by táto výsada mala patriť. Virtuálna realita bol koncept, ktorým sa zaoberali mnohí už od začiatku 20. storočia. Za najvýznamnejšieho popularizátora tejto technológie je ale považovaný Jaron Lanier, zakladateľ spoločnosti VPL Research z polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Po ňom to skúšali tucty firiem, okrem iného Sega alebo Nintendo. Nikto z nich ale neuspel a šlo o komerčné prepadáky. Buď kvôli vysokej cene alebo technologickej nepraktickosti.