Média a papier pre tlačiarne Epson 5 produktov

Výsledok si môžete vychutnať okamžite po výstupe z tlačiarne

Papier EPSON je navrhnutý na využitie vo všetkých kancelárskych zariadeniach. Tento papier je ideálny pre stredné a veľké podniky, hodí sa na veľkoobjemovú tlač a je vyvinutý tak, aby obmedzoval zachytávanie prachových čiastočiek, ktoré môžu spôsobiť zaseknutie papiera.

Zobraziť popis